3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Pierwsze spotkania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Odbyły się już pierwsze posiedzenia Rady. Podczas pierwszego spotkania, 25 listopada wybrano przewodniczącą rady – Katarzynę Kittel (Fundacja Violet Kiwi) oraz sekretarza – Roberta Barana (MUKS Kosa Konstancin). Na drugim spotkaniu, 5 grudnia rada opiniowała projekt budżetu gminy na 2023 r. i temu obszernemu tematowi będzie poświęcone również jej trzecie posiedzenie zaplanowane na 12 grudnia, na którym rada zagłosuje nad swoim stanowiskiem.