3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

W23 już niedługo…

Już wkrótce powinien zostać sfinalizowany proces przekazywania lokalu przy ul. Warszawskiej 23 na potrzeby organizacji pozarządowych. W mijającym tygodniu została przedstawiona ostateczna treść umowy użyczenia, którą do piątku podpisały wszystkie zainteresowane organizacje. W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się ostatniego podpisu burmistrza pod umową. Następnie podpiszemy protokół zdawczo-odbiorczy na podstawie którego otrzymamy klucze do lokalu i będziemy mogli rozpocząć jego funkcjonowanie.

Inauguracje jego działania planujemy w weekend 6-7 maja, na który planujemy różnorodne wydarzenia związane z działalnością konstancińskich organizacji. Wszystko oczywiście zależy od tego czy uda się do tego czasu oficjalnie przekazać klucze.