3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Konstancińska Integracja Społeczna – Spotkanie 4

We wtorek, 21 lutego spotkaliśmy się ponownie – tym razem w „Hugonówce” (z wyjątkiem osób uczestniczących zdalnie).

Po raz pierwszy udało się sprawnie przejść przez pierwszy punkt spotkania jakim było zapoznanie się z kilkoma nowymi inicjatywami które włączyły się w działania KISS. Następnie rozpoczęliśmy dyskusję o wizji naszej gminy za 20-40 lat oraz potrzebie zachowania korytarzy ekologicznych – tematowi korytarzy ekologicznych będzie poświęcone osobne spotkanie, gdzie rozwiniemy ten temat.