3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

W23 już wkrótce?

Wkrótce uruchomiony zostanie lokal dla organizacji pozarządowych przy ul. Warszawskiej 23. Jego użytkownikami będą organizacje, które wyraziły chęć jego użytkowania i wysłały zgłoszenie do UMiG Konstancin-Jeziorna. Są to (wg kolejności zgłoszeń):

  • Fundacja Violet Kiwi
  • Komenda Hufca ZHP Uroczysko Konstancin
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin”
  • Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
  • Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, Koło w Konstancinie-Jeziornie
  • Stowarzyszenie Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna – Saint-Germain-en-Laye
  • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Konstancina-Jeziorny „Ponad Podziałami”
  • Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans2010

Ponadto zgłosiły się organizacje nieformalne, które wg gminnych prawników ze względu na brak osobowości prawnej nie mogą być stroną umowy użyczenia lokalu – będą mogły one korzystać z lokalu poprzez pośrednictwo organizacji które podpiszą umowę.

Aktualnie czekamy na przygotowanie umowy przez urząd gminy i bezpośrednio po jej podpisaniu lokal, który roboczo nazwaliśmy „Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej W23” rozpocznie swoją działalność. Mamy nadzieję, że nastąpi to już w najbliższych dniach, bo lokal czeka na nas od początku stycznia. Rozpoczęliśmy już gromadzenie mebli i wyposażenia na potrzeby lokalu, abyśmy mogli od razu rozpocząć działalność.