3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

KISS

KISS

KISS to otwarta dla każdego inicjatywa integrująca organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby prawne oraz osoby fizyczne, prowadzące różnorodną działalność społeczną, chcące taką działalność rozpocząć lub wspierać na różne sposoby.

Rozwinięcie skrótu KISS to Konstancińska Integracja Społeczna – Spotkania. Zgodnie z nazwą, istotą działania grupy są regularne spotkania służące wymianie myśli, poglądów i informacji na tematy związane z działalnością społeczną, wzajemnym wspieraniu się poszczególnych organizacji oraz integracji wszystkich osób zaangażowanych w różnorodną działalność na terenie naszej gminy.

Spotykamy się na oficjalnych spotkaniach organizowanych raz w miesiącu, w miarę potrzeb spotykamy się w mniejszych grupach roboczych zajmujących się konkretnymi, ważnymi dla ogółu konstancińskich organizacji tematami. Stale jesteśmy w kontakcie poprzez spotkania online – na grupach dyskusyjnych i wewnętrznej liście mailowej.

Dlaczego?

Na terenie gminy Konstancin nie ma zorganizowanych form wsparcia dla działalności społecznej. Organizacje i społecznicy indywidualni działają na własną rękę, często nie wiedząc o podobnych działaniach podejmowanych przez innych. Dzięki KISS oddolnie pokonamy związane z tym problemy i poprawimy efektywność naszych działań.

Równocześnie z KISS powstała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, której zakres działalności częściowo pokrywa się z KISS, jednak jest to bardziej formalna i urzędowa forma współpracy ograniczona do przedstawicieli 10 organizacji. Już podczas jej powoływania widać było brak integracji i wzajemnej znajomości lokalnych organizacji, co dzięki KISS ulega zmianie. KISS jest również naturalnym zapleczem dla GRDPP.

Jak dołączyć?

W dowolnym momencie można dołączyć do naszej grupy dyskusyjnej online: www.facebook.com/groups/1552202134844866/ i brać udział w prowadzonych tu dyskusjach oraz przyjść na nasze dowolne spotkanie, których terminy są ogłaszane online.
Aby w pełni dołączyć do KISS, należy na oficjalnym spotkaniu podpisać się pod naszym porozumieniem.

Odnośniki