3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

W23

Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej W23
Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 23

W23 to miejsce dla konstancińskich społeczników, organizacji pozarządowych i inicjatyw nieformalnych. Do dyspozycji są 2 sale, w których można organizować spotkania, warsztaty i inne działania na rzecz mieszkańców naszej gminy, mieszczące się w zakresie pożytku publicznego.

Kalendarz aktywności na terenie W23:
https://calendar.google.com/calendar/embed?…

Współgospodarzami W23 na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Gminą Konstancin-Jeziorna w celu realizacji swoich zadań statutowych są:
Fundacja Violet Kiwi
Komenda Hufca ZHP Uroczysko Konstancin
Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin”
Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, Koło w Konstancinie-Jeziornie
Stowarzyszenie Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna – Saint-Germain-en-Laye
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Konstancina-Jeziorny „Ponad Podziałami”
Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans2010

Koordynatorem działań na terenie W23 jest Marcin Myszkowski z Fundacji Violet Kiwi. Fundacja zgodnie ze swoim statutem wspiera działalność innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, dlatego za jej pośrednictwem możliwe jest korzystanie z przestrzeni W23 przez inne organizacje i mieszkańców gminy nie będących stroną umowy z gminą, a realizujących na zasadach wolontariatu działalność mieszczącą się w zakresie pożytku publicznego.

HISTORIA

Powstanie Centrum Aktywności Lokalnej trwało w naszej gminie ponad 7 lat. Historię pierwszych działań można przeczytać na: www.nika.org.pl/konstancinskie-centrum-aktywnosci-lokalnej-czyli-jak-radni-i-burmistrz-oszukuja-mieszkancow-i-organizacje-pozarzadowe/

Podczas pierwszego spotkania KISS ustaliliśmy, że najważniejszym tematem dotyczącym wszystkich konstancińskich organizacji i inicjatyw jest utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) lub Konstancińskiego Centrum Aktywności lokalnej (KCAL) – w jednej lub kilku lokalizacjach na terenie gminy.

2 spotkanie KISS odbyło się 23 listopada 2022 w formie zgromadzenia publicznego przed ratuszem podczas mroźnego wieczoru, aby pokazać, że konstancińscy społecznicy nie mają gdzie się spotykać. Podczas spotkania podpisaliśmy petycję o utworzenie sieci MAL.

Szybko okazało się, że znajdzie się dla nas lokal przy ul. Warszawskiej 23, którego remont ma się zakończyć 3 stycznia 2023. Od tego czasu lokal stał pusty i czekaliśmy na jego udostępnienie.

24 kwietnia 2023 r. otrzymaliśmy komplet kluczy do lokalu, szybko wstawiliśmy pierwsze meble i od 7 maja rozpoczęliśmy działalność.


Aktualności związane z W23: