3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Konstancińska Integracja Społeczna – Spotkanie 2

23 listopada odbyło się 2 duże spotkanie KISS. Na pierwszym spotkaniu ustaliliśmy, że dla wszystkich organizacji najważniejsze jest stworzenie przez gminę Miejsc Aktywności Lokalnej, w których lokalne organizacje mogłyby prowadzić różnorodną działalność i organizować spotkania. Aktualnie jedyną możliwością spotkania się w większej grupie zgodnie z wszystkimi formalnościami jest wykorzystanie ustawy „Prawo o zgromadzeniach” dopuszczającego w art. 3.1 zgromadzenia „w celu odbycia wspólnych obrad”, co też zrobiliśmy.

Pomimo bardzo niskiej temperatury spotkaliśmy się przed ratuszem. Wiadomo było, że taka forma spotkania nie jest atrakcyjna, a wiele osób bardzo szybko z zimna opuściło spotkanie, ale pokazaliśmy jak w 100% wykorzystać formalnie dostępną ofertę dla organizacji pozarządowych w naszej gminie.

Podczas spotkania podpisaliśmy petycję do władz gminy o stworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej dostępnych dla wszystkich zainteresowanych na podstawie przejrzystych zasad określonych w regulaminach tych miejsc. Petycja wraz z podpisami 7 organizacji których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu oraz 61 mieszkańców została w kolejnych dniach złożona w kancelarii urzędu.

Zobacz także:
Petycja o utworzenie sieci Miejsc Aktywności Lokalnej (pdf)