3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Powstała Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

28 października burmistrz Kazimierz Jańczuk wydał zarządzenie nr 204/VIII/2022 powołujące Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

W jej skład weszli:

  • przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani na spotkaniu 17 października:

Robert Baran (Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kosa Konstancin),
Monika Bukowińska (Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina),
Mirosław Kapitan (Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna),
Katarzyna Kittel (Fundacja Violet Kiwi),
Elżbieta Król (Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „Oni Są”,
Elżbieta Olczak (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna – Hufiec Uroczysko Konstancin),
Adam Ostrowski (Stowarzyszenie Pamięci Żołnierzy Samodzielnego Batalionu im. Brygadiera Mączyńskiego NSZ),
Ewa Szulecka (Fundacja Ewdomed),
Paweł Śledziewski (Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010),
Michał Wiśniewski (Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin”);

Krzysztof Bajkowski,
Izabella Wieczorek (przewodnicząca Komisji BOKiS);

  • przedstawiciele Burmistrza:

Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza,
Katarzyna Tusińska – kierownik Biura Komunikacji Społecznej.

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 25 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej.

Rada powstała dzięki działaniom Barbary Sakowskiej z fundacji NIKA.