3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Działalność społeczna w gminie Konstancin-Jeziorna jest prowadzona na różne sposoby. Poza organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, itp. realizującymi samodzielnie swoje cele w ramach tzw. 3 sektora, istnieją 3 formy współpracy:

KISS – Konstancińska Integracja Społeczna – Spotkania
Nieformalna koalicja stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, firm i osób prywatnych, mająca na celu współpracę na rzecz gminy oraz wzajemne wspieranie się w prowadzonych projektach.

GRDPP – Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada powstała na wniosek konstancińskich NGO na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W jej skład wchodzi 10 przedstawicieli organizacji, 2 przedstawicieli burmistrza i 2 przedstawicieli rady miejskiej.

W23 – Konstancińskie Centrum Aktywności Lokalnej
Lokal przy ul. Warszawskiej 23 użyczony przez gminę, prowadzony przez organizacje pozarządowe i przeznaczony na potrzeby działalności społecznej.
[Kalendarz W23]


Aktualności