3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

5 i 6 spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Spotkania GRDPP w lutym i marcu poświęcone były 2 tematom – potrzebom konstancińskich harcerzy, którzy nie mają swojej harcówki, miejsc do przeprowadzania zbiórek i przechowywania sprzętu oraz uruchomieniu lokalu przy ul. Warszawskiej 23 na potrzeby organizacji pozarządowych.

Podczas lutowego spotkania odbyła się prezentacja działalności Uroczyska Konstancin, do którego należy kilkaset dzieci z terenu naszej gminy (obecnie nowe osoby nie są przyjmowane do drużyn ze względu na brak możliwości poszerzania działalności) oraz dyskusja o sposobach wsparcia ze strony urzędu, aby harcerstwo mogło dalej się rozwijać. Poruszony został również temat przekazania lokalu dla organizacji pozarządowych, który od początku stycznia czeka pusty na rozpoczęcie działalności.

Podczas marcowego spotkania miały zostać podsumowane działania w obydwu tematach, jednak ze względu na brak informacji o postępach, spotkanie szybko się zakończyło. Zgłoszone zostały wnioski o zmiany w sposobie organizacji kolejnych spotkań, które zostaną uwzględnione od kolejnych spotkań. Najbliższe zostało zaplanowane na 3 kwietnia 2023 r.