3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Styczniowe spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Odbyło się 4 spotkanie GRDPP – głównymi tematami obrad były potrzeby lokalowe konstancińskich organizacji i plan konkursów dla NGO na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Aby ułatwić rozmowę, tym razem odbyło się w małej sali konferencyjnej, która nie wymagała użycia mikrofonów.

Wiele konstancińskich organizacji zgromadziło różne materiały związene ze swoją działalnością, ale nie jest w stanie ich odpowiednio przechowywać – brak jest np. harcówki, w której harcerze mogliby magazynować swoje namioty i inny sprzęt, TMPiZK ma bogatą kolekcję związaną z historią Konstancina, której część została niedawno bezpowrotnie zniszczona z powodu złego miejsca przechowywania. Komercyjne stawki wynajmu magazynów są poza zasięgiem organizacji społecznych. Drugą grupą potrzeb są sale na potrzeby spotkań i zebrań – większość z nich prawdopodobnie uda się rozwiązać poprzez mające niedługo powstać pierwsze Miejsce Aktywności Lokalnej. Trzecią grupą potrzeb jest miejsce do pracy biurowej i przechowywania dokumentów – w najbliższym czasie ze względu na brak odpowiednich lokali, prawdopodobnie nie uda się stworzyć takiego miejsca.

W przyszłym tygodniu ogłoszone zostaną konkursy dla NGO – do piątku członkowie GRDPP mogą zgłosić wnioski o ewentualne modyfikacje ogłoszeń konkursowych o nieujęte w nich ważne zadania. Okazją do zgłoszenia i przedyskutowania wniosków, będzie czwartkowe spotkanie KISS.

Kolejne spotkanie GRDPP – 6 lutego 2023 r.