3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Tematy

Podczas spotkań KISS dyskutujemy na różne tematy którymi zajmują się poszczególni członkowie naszego porozumienia, ale niektóre uznajemy za szczególnie ważne i łączymy siły aby zająć się nimi wspólnie.

Aktualne tematy:

Korytarze ekologiczne – na terenie gminy znajdują się różnorodne korytarze wykorzystywane przez zwierzęta do przemieszczania się – ptaki, zwierzęta wodne i lądowe. Systematycznie te korytarze są przerywane co skutkuje np. wdzieraniem się migrujących dzikich zwierząt na tereny gęsto zabudowane. Potrzebne jest zachowanie i ochrona tych korytarzy, co w związku z niedawnymi zaniedbaniami jest coraz trudniejszym wyzwaniem.

Tematy zakończone:

Miejsca Aktywności Lokalnej – historia niemocy w stworzeniu centrum lub miejsc aktywności lokalnej w naszej gminie miała ponad 7 lat. Na pierwszym spotkaniu KISS postanowiliśmy poprzez wspólne działanie to zmienić. W efekcie powstało W23, które funkcjonuje w nieco innej formie niż pierwotne założenia, ale jest to dobry początek dla tworzenia bazy do różnorodnych działań dla NGO.