3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Miejsce Aktywności Lokalnej

Podczas pierwszego spotkania ustaliliśmy, że najważniejszym tematem dotyczącym wszystkich konstancińskich organizacji i inicjatyw jest utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) lub Konstancińskiego Centrum Aktywności lokalnej (KCAL) – w jednej lub kilku lokalizacjach na terenie gminy.

Załatwienie tego tematu trwa w naszej gminie już 7 lat. Historie działań można przeczytać na: www.nika.org.pl/konstancinskie-centrum-aktywnosci-lokalnej-czyli-jak-radni-i-burmistrz-oszukuja-mieszkancow-i-organizacje-pozarzadowe/

W Warszawie działa ponad 100 MAL-i – szczegóły ich działalności są na: https://warszawa19115.pl/-/miejsca-aktywnosci-lokalnej