3 sektor w Konstancinie
3 sektor w Konstancinie

Uczestnicy KISS

Usunęliśmy pierwotną listę uczestników KISS - od 12 stycznia umieszczamy tu tylko inicjatywy które wypełniły deklarację. Aktualnie na liście jest 25% stanu zeszłorocznego...

Aby zostać sygnatariuszem porozumienia „KISS”, należy podczas oficjalnego spotkania KISS podpisać deklarację uczestnictwa lub dostarczyć deklarację podpisaną przez osoby reprezentujące zgodnie ze statutem organizację rejestrową.

Porozumienie „KISS” wraz z deklaracją uczestnictwa: .pdf, .doc

Dotychczas deklarację podpisało 30 osób oraz:

organizacje pozarządowe

Fundacja Violet Kiwi

Konstancińskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Constans 2010

Stowarzyszenie Mieszkańców Konstancina-Jeziorny „Nasz Konstancin”

Stowarzyszenie Współpracy Miast Bliźniaczych Konstancin-Jeziorna – Saint-Germain-en-Laye

grupy nieformalne

Daniel Petryczkiewicz

Drabina – Skolimów

Komitet Społeczny – Park Przyrodniczy Obory

Projekt Bajka Wizytówką Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna